Bilgi çağı toplumlarının isteklerini karşılayacak ses-görüntü iletişim araç ve gereçlerini kapsayan ve sürekli gelişen ürün yelpazemizi, müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak kalitede, zamanında ve sürekli sunarak firmamızın pazar payını arttırmak.

Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma duyarlılığımızı arttırarak, STS’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak.

İç ve dış müşteri beklenti ve taleplerini doğru zamanda, daha kaliteli ve en ekonomik düzeyde sağlayabilmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak.

Politika ve stratejilerimizde tanımlanmış amaçlarımıza ulaşma yolunda ilerlerken, var olan kaynaklarımızı itinayla ve geliştirerek kullanmaya dikkat etmeli, yaptığımız her işin “katma değer” yaratmasını sağlamak.

Sektöründe geçmişten gelen birikimiyle, gelişen teknolojiyi birleştirerek ve bu birleşimi hizmetlerinin her safhasına yansıtarak, müşteri memnuniyetini sağlamak kalite politikamızın temelidir.

Müşteri taleplerini ve beklentilerini zamanında, uygun fiyatla ve kalitede karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Teknolojinin en son gelişmelerini takip ederek, kaliteli ürünler ve iş gücünü kullanarak sonuçta en kaliteli iş yapmayı kalite politikası kabul etmiştir.

MARKALARIMIZ